ปีการศึกษา 2557


ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

การนิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

แบบนิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แบบนิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 18 ธันวาคม 2557  ร.ร.บ้านแสนพันหม้นหย่อน  ภาพกิจกรรมการนิเทศ  รายงานการนิเทศ
 18 ธันวาคม 2557 ร.ร.บ้านหัวขัวใต้  ภาพกิจกรรมการนิเทศ  รายงานการนิเทศ
 18 ธันวาคม 2557 ร.ร.บ้านนาดี
 18 ธันวาคม 2557 ร.ร.บ้านนาโดนใหม่

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองและนโยบายเร่งด่วน

 19 พฤศจิกายน 2557 ร.ร.บ้านท่าค้อฯ  ภาพกิจกรรมการนิเทศ
 19 พฤศจิกายน 2557 ร.ร.บ้านขามเฒ่าฯ  ภาพกิจกรรมการนิเทศ  รายงานการนิเทศ
 19 พฤศจิกายน 2557 ร.ร.บ้านนาหัวบ่อ  รายงานการนิเทศ
 19 พฤศจิกายน 2557 ร.ร.บ้านสำราญ  ภาพกิจกรรมการนิเทศ  รายงานการนิเทศ
 28 พฤศจิกายน 2557 ร.ร.อนุบาลนครพนม  ภาพกิจกรรมการนิเทศ  รายงานการนิเทศ 

ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

 3 ุตุลาคม 2557 ร.ร.บ้านโปร่งหนองเปงฯ
 3 ตุลาคม 2557 ร.ร.บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลฯ)
 7 ตุลาคม 2557  ร.ร.บ้านคับพวง
 7 ตุลาคม 2557  ร.ร.บ้านนาแกบึงเหล็ก
 8 ตุลาคม 2557 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองย่างฯ
 8 ตุลาคม 2557 ร.ร.บ้านนาดี
 9 ตุลาคม 2557 ร.ร.บ้านกุดฉิม
 9 ตุลาคม 2557 ร.ร.บ้านสร้างแห่
 10 ตุลาคม 2557 ร.ร.บ้านดอนขาว
 10 ตุลาคม 2557 ร.ร.บ้านสร้างแป้น

การนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการหนึ่งคอมพิวเตอร์พกพาต่อหนึ่งนักเรียน (One Tablet Per One Child : OTPC)

 25 สิงหาคม 2557  ร.ร.บ้านหนองหญ้าไซ  รายงานการนิเทศ
 25 สิงหาคม 2557  ร.ร.ปลาปากราษฎร์บำรุง รายงานการนิเทศ
 25 สิงหาคม 2557  ร.ร.อนุบาลนาแกผดุงราชฯ  รายงานการนิเทศ

การนิเทศเชิงบุรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

 4 มิถุนายน 2557 ร.ร.บ้านนาโดนใหม่  เอกสารนิเทศ ภาพกิจกรรมการนิเทศ  รายงานการนิเทศ
 4  มิถุนายน 2557 ร.ร.ลาดสว่างวิทยา
 4 มิถุนายน 2557 ร.ร.บ้านนาม่วง
 5 มิถุนายน 2557 ร.ร.บ้านสร้างแป้น
 5 มิถุนายน 2557 ร.ร.บ้านนายอ
 5 มิถุนายน 2557 ร.ร.นางามวิทยาคาร
 6 มิถุนายน 2557 ร.ร.บ้านนาดี
 6 มิถุนายน 2557 ร.ร.บ้านโคกหินแฮ่
 6 มิถุนายน 2557 ร.ร.บ้านวังยาง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s