การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

วันที่ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ประกอบด้วย นายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร (ประธานกรรมการ) นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ (กรรมการ) นายบุญงาม นันทิกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (กรรมการและเลขานุการ) และนายอนุชา บุรัตน์ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นำเสนอผลการดำเนินงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s