ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษา  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2555  โดยกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556  และส่งกระดาษคำตอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษาตรวจกระดาษคำตอบ  และประมวลผลการสอบ  นั้น

บัดนี้  สำนักทดสอบทางการศึกษาได้ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว  โดยประกาศผลการสอบได้ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2556

1.  รายงานผลการประเมินฯ  รายบุคคล  ให้นักเรียนสืบค้นได้ทางเว็บไซต์  http://nt-result.bopp.go.th/student-userโดยระบุ  เขตพื้นที่การศึกษา  เลขประจำตัวประชาชน  และกรอกผลบวกของเลข  แล้วกดปุ่ม  สร้างรายงาน  ระบบจะแสดงผลรายงานระดับบุคคล

2.  รายงานผลการประเมินฯ  ระดับโรงเรียน  ให้โรงเรียนสืบค้นโดยระบุชื่อผู้ใช้  และรหัสผ่าน  ทางเว็บไซต์  http://nt-result.bopp.go.th  ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1  จะแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้โรงเรียนสำหรับนำไปใช้ในการเรียกดูรายงานผลการประเมินฯ  ระดับโรงเรียน  ทางระบบ  e-office  และขอให้โรงเรียนแจ้งผลการประเมินฯ  ให้แก่นักเรียน  และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

1.รายงานระดับประเทศ ปรนัย

2.รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  1  รวมทุกขนาด  สังกัด  สพฐ.

3รายงานรวมโรงเรียน สพป.นพ 1 สพฐ.

4.รายงานระดับโรงเรียน ปรนัย สพป.นพ 1  สพฐ.

5. รายงานรวมโรงเรียน  ปรนัย  สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

6.  รายงานระดับเขตพื้นที่ ปรนัย  สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

7. รายงานระดับโรงเรีย ปรนัย สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

8.  รายงานระดับบุคค ปรนัย สังกัดเอกชน  สพป.นครพนม  เขต 1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s