การใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)

คู่มือการใช้งานทะเบียน  ปพ.1

คู่มือการใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) ปพ.1  (pdf)

คู่มือการใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)  ปพ.1 (exel)

โปรแกรมรายงานผล ปพ.1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s