การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  กำหนดให้มีการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ระหว่างวันที่  20  พฤษภาคม  –  6  มิถุนายน  2556  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  โรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่  3  จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้  โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม  โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช  อำเภอธาตุพนม  โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร  โรงเรียนอนุบาลมีสุข  อำเภอปลาปาก  โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดี  อำเภอเรณูนคร  และโรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมีเครื่องมือในการตรวจติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนี้

บับที่ 1 แบบวิเคราะห์การกำหนดมาตรฐานและการบริหารจัดการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฉบับที่ 2 แบบวิเคราะห์การจัดทำแผนประจำปี  ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฉบับที่ 3 แบบวิเคราห์ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย

ฉบับที่ 3 แบบวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษษ  (ระดับการปฐมวัย)

แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s