โครงการพัฒนาครูโดยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรุ้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูโดยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s