ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)

Untitled
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)” ขึ้นในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๗–วันจันทร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยจากองค์กรในระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมสำคัญ คือ
๑. นิทรรศการ
๑.๑ นิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
๑.๒ นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย
๒. Highlight Stage เป็นเวทีหลักในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย
๓. มุมเจรจาธุรกิจ/ความร่วมมือในการต่อยอดและขยายผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ประสงค์เดินทางมาพร้อมกันเป็นหมู่คณะ (๒๐ คนขึ้นไป) สามารถแจ้งความประสงค์การเดินทางตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.researchexpo.nrct.go.th  หรือ http://www.nrct.go.th

poster2014   meeting2014  exhibition2014  groupform

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s