การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดังนี้
๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันที่ ๓๑ มกราคม -๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกาศผลทางเว็บไซต์ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
๑.๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s