การประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)

-11-05-2015-1818001 -11-05-2015-1818006 -11-05-2015-18185840-11-05-2015-18187139

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบให้ นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ด้านการรู้เรื่องการอ่าน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สพป.นครพนม เขต ๑ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนที่รับผิดชอบด้านการอ่านในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ หลังจากการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านให้กับครูในโรงเรียนต่อไป ซึ่งกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป โดยมี นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางนัยนา ฉายวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาฯ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาฯ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s