การรปะชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

-18-06-2015-19231709

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.นครพนม เขต ๑ ได้เห็นความสำคัญให้มีการสนับสนุนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อมุ่งพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อให้ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูบรรณารักษ์ และนักเรียน มีนิสัยรักการอ่านและใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีการจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ และพัฒนากิจกรรมห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖๐ คน โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายการ และขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้กับครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑  ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s