การสอบคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะนิเทศการสอบคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางรินทิพย์ วารี นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการสอบคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s