ปีการศึกษา 2558


ปีการศึกษา 2557

โล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ผอ.สถานศึกษายอดเยี่ยม นายบุญมี เครือพันธ์

เกียรติบัตร นางเติมศรี ศาสตราศรัย ผ่านคัดเลือกเข้ารอบการแข่งขันเรียงความ ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2556

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคำสว่าง

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านดอนแดง

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านท่าค้อ

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านฝั่งแดง

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนเรณูวิทยาคาร

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยฯ

เกียรติบัตร การประกวดเขียนเรียงความคัดลายมือ ครูผู้สอนภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s