การรปะชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมารุต อุปนิสาก … อ่านเพิ่มเติม การรปะชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

Advertisements

การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นางพัชรินทร์ น … อ่านเพิ่มเติม การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นางพัชรินทร์ น … อ่านเพิ่มเติม การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม