นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 21 มิถุนายน 2559

00000 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางรินทิพย์ วารี นางจันทร … อ่านเพิ่มเติม นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 21 มิถุนายน 2559

Advertisements

นิเทศการจัดกิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 20 มิถุนายน 2559

00000 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายบุญถึง พรมสุ้ย นางพุทธ … อ่านเพิ่มเติม นิเทศการจัดกิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 20 มิถุนายน 2559

นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายบุญถึง พร … อ่านเพิ่มเติม นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม