การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ด้านการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1

_DSC0385  _DSC0383

นายมีศักดิ์ แสงศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ โดยใช้รูปแบบคลินิก ( Clinical Supervision) ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล อ.เมืองอุดรธานี เมื่อ 18 มิถุนายน 2556

สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพดำเนิืนการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ โดยใช้รูปแบบนิเทศแบบคลินิก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกสำนักงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่งละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 305 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่้นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2556 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันภาษาอังกฤษ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุำดรธานี เขต 1

_DSC0378  _DSC0421 อ่านเพิ่มเติม “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ด้านการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1”