การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ด้านการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1

  นายมีศักดิ์ แสงศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก … อ่านเพิ่มเติม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ด้านการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1

Advertisements