โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมประกวด “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” 2018

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อ.นาหว้า ที่ได้ไปนำเสนอผลงานนักเร … อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมประกวด “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” 2018

Advertisements

การอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/จังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๑ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ จัดอบรมโค … อ่านเพิ่มเติม การอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/จังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๑ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุบาลนครพนมจัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปรีชา จ … อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนอนุบาลนครพนมจัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)