งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พว … อ่านเพิ่มเติม งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

Advertisements

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 21 มิถุนายน 2559

00000 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางรินทิพย์ วารี นางจันทร … อ่านเพิ่มเติม นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 21 มิถุนายน 2559

นิเทศการจัดกิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 20 มิถุนายน 2559

00000 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายบุญถึง พรมสุ้ย นางพุทธ … อ่านเพิ่มเติม นิเทศการจัดกิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ 20 มิถุนายน 2559